wake up 247 v league 2019

Vòng 3 Wake-up 247 V.League 2019: Thêm một lần “thử lửa” với CLB Thanh Hóa【wake up 247 v league 2019