vũ minh hải

Vũ Minh Hải, học sinh lớp 7A7 Trường THCS Quang Trung, TP Thanh Hóa đoạt nhiều thành tích tại Hội kh