“Mưarơiướtáoướtquần,làmsaoướtnổitinhthần…VănMinh”

Sự kiên cường, tính chiến đấu của các chàng trai Văn Minh đã truyền một ngọn lửa của cảm hứng lên các khán đài HPL-S8 trong một chiều mưa giá lạnh của Thủ đô.