Lương Xuân Trường: “Đội tuyển Việt Nam không bao giờ từ bỏ”

Lương Xuân Trường: “Đội tuyển Việt Nam không bao giờ từ bỏ”

Xuân Trường chia sẻ: “Vòng loại thứ 3 rất khó khăn. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị thật tốt về tinh t