Thủ tướng Nhật Bản nêu điều kiện tổ chức Olympic Tokyo vào 2021

Thủ tướng Nhật Bản nêu điều kiện tổ chức Olympic Tokyo vào 2021

Thủ tướng Abe nhấn mạnh: Thế vận hội phải được tổ chức theo cách cho thấy thế giới đã chiến thắng tr