PhúcAnhbịcầmchân,GiaĐìnhViệtthuaKinhBắc

Hai đội bóng đáng xem nhất của bóng đá phủi xứ quan họ đều có sự khởi đầu không thành công tại ngày khai màn Siêu phủi Bắc Ninh – Cúp Phúc Anh 2017.