Quang Hải sắp chơi trận đầu cho Pau FC

Quang Hải sắp chơi trận đầu cho Pau FC

Landes là tỉnh nằm ở phía tây nam Pháp, còn Pau FC đang tập huấn ở quận Dax thuộc tỉnh này. Đối thủ