NguyễnTrãithắngđậmCocatrongngàyGiang”chề”rựcsáng

NguyễnTrãithắngđậmCocatrongngàyGiang”chề”rựcsáng

Chiều ngày 1/12, tại sân Thành Lâm, Dương Đình Nghệ, Hà Nội đã diễn ra trận giao hữu giữa Nguyễn Trãi và Coca FC.