MBappe 3 là một cơ hội tồi tệ!Có một điểm số trực tiếp nguy hiểm lớn ở Paris

MBappe 3 là một cơ hội tồi tệ!Có một mối nguy hiểm lớn ở Paris trong sự bất lực ở Paris [SCOORE SPBO trực tiếp]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 4 tháng 11: MBAPPE’s Performance là cực kỳ tốt trong trận chiến Lepzus 3-2 ở Paris 3-2essencealth., MBappe đã ghi 1 bàn và thực hiện