37 Crown Magic Devils lần thứ hai!37 -year -old cơ thể thực sự không thể chứa nhiều Liga Bola 228 cổ điển

37 Hưu trí thứ hai của Quỷ ma thuật!37 -year -old Body thực sự không thể nắm giữ nhiều cổ điển [Liga Bola 228]: 37 -year -old Robben, một lần nữa chọn nghỉ hưu. Thời gian này, anh ấy thực sự không thể quay lại.1 Champions League, tổng cộng 37 chiếc cúp vô địch.