Tại sao HLV thủ môn Hàn Quốc chưa làm việc ở tuyển Việt Nam?

Tại sao HLV thủ môn Hàn Quốc chưa làm việc ở tuyển Việt Nam?

HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh làm việc với các thủ môn chiều 15/12. Ông làm việc với các học trò từ ngà