giorgos katidis

giorgos katidis

Bị cấm thi đấu suốt đời vì “thiếu hiểu biết”【giorgos katidis】:Đồng đội cũng không khỏi sững sờ trước