Fangirl Việt Nam và bạn bè châu lục đốt nóng khán đài Asian Cup 2019

Fangirl Việt Nam và bạn bè châu lục đốt nóng khán đài Asian Cup 2019

Không quản cách trở về mặt địa lý, không ít người hâm mộ Việt Nam đã có mặt tại UAE, hòa cùng những