Chuyện giờ mới kể: 45 phút căng thẳng tột độ của tuyển Việt Nam trước UAE

Chuyện giờ mới kể: 45 phút căng thẳng tột độ của tuyển Việt Nam trước UAE

Sự chênh lệch về chất lượng cầu thủ làm diễn biến trên sân biến thành 1 chiều. Có thời điểm, tỷ lệ k