HLV Shin Tae-yong cảnh giác sức mạnh U19 Việt Nam

HLV Shin Tae-yong cảnh giác sức mạnh U19 Việt Nam

“Tôi biết U19 Việt Nam và U19 Thái Lan là những đội bóng trẻ mạnh nhất Đông Nam Á thời điểm này. Vì