Liverpool đến Bangkok để được chú Zha chào đón nồng nhiệt: Hôm qua Manchester United có hàng này?Detiksports Bola

Liverpool đã được Bangkok chào đón nồng nhiệt: Hôm qua Manchester United có hàng mì này?[Detiksports Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 7: Vào ngày 10 tháng 7, đội của Liverpool đã đến Bangkok, Thái Lan và được người hâm mộ địa phương chào đón nồng nhiệt.