bị thẻ đỏ nghỉ mấy trận

bị thẻ đỏ nghỉ mấy trận

VFF mạnh tay, treo giò Quế Ngọc Hải 4 trận【bị thẻ đỏ nghỉ mấy trận】:Đây là quyết định được đưa ra và