Western vs Osasana bắt đầu: Wu Lei hợp tác với chấn thương Detomas Roca và thiếu Bet365 Livescore

Western vs Osasana bắt đầu: Wu Lei hợp tác với chấn thương của Dttotaasloa [Bet365 Livescore]: Báo cáo thể thao vào ngày 8 tháng 3: lúc 19:00 ngày 8 tháng 3đã đến với ông nội