HLV trưởng “ép” tuyển Philippines vừa ăn trưa vừa xem băng hình phân tích tuyển Việt Nam

HLV trưởng “ép” tuyển Philippines vừa ăn trưa vừa xem băng hình phân tích tuyển Việt Nam

Đội tuyển Philippines đổi địa điểm đóng quân, họ di chuyển từ khách sạn L’fisher sang Seda từ trưa 3